LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Nyheter / Artiklar / Centium® 36 CS i sockerbetor

Centium® 36 CS i sockerbetor

Creation date: 17 May 2024

Ogräsbekämpning med Centium® 36 CS i sockerbetor

Tidiga behandlingar och rätt timing är viktigt för att uppnå bäst effekt av ogräsbekämpningen i betor. Årets sena sådd av betor gör att vi i många fall får en snabbare uppkomst av både betor och ogräs så fort temperaturen stiger. De ogräsmedel som finns tillgängliga 2024 är samma som under 2023, men det är sista året som Safari® 50 DF får användas. Safari® 50 DF får säljas och användas fram till 20 augusti 2024. Läs mer om Safari® 50 DF längre ner i texten.

Centium® 36 CS

Centium® 36 CS har använts för ogräsbekämpning i sockerbetor i flera år, och det är den enda klomazon-produkter som får användas efter betornas uppkomst.

I sockerbetor får 0,2 L/ha Centium® 36 CS användas per säsong och detta får fördelas på upp till fyra behandlingar, både före och efter uppkomst. Efter uppkomst får Centium® 36 CS användas från betorna har fått två örtblad blad (BBCH 12), och vid denna tidiga behandling bör max 0,05 L/ha Centium® 36 CS användas. I senare behandlingar kan upp till 0,1 L/ha användas.

Centium® 36 CS tas främst upp av grodden och rötterna, men det finns också ett visst bladupptag, vilket bidrar till ökad effekt på en rad viktiga ogräsarter som t.ex. vildpersilja, snärjmåra, spillraps, trampört, åkerbinda och nattskatta. Centium® 36 CS verkar genom att produktionen av klorofyll stoppas och fotosyntesen blockeras. Detta gör att ogräsens tillväxt avstannar och de blir kraftigt vitfärgade.

Användning av Centium® 36 CS säkerställer effektiv ogräsbekämpning

Före uppkomst:

På fält med måttligt till kraftigt ogrästryck och i fält med t.ex. vildpersilja, trampört och spillraps bör Centium® 36 CS användas före uppkomst. Rekommenderad dos är 0,08-0,15 L/ha. Den högre dosen rekommenderas vid stor förekomst av vildpersilja eller generellt högt ogrästryck. Reducerad dos används på lättare jordar för att inte påverka betornas uppkomst.

Ofta ses en bättre effekt av senare behandlingar när Centium® 36 CS är använd före uppkomst.

Behandling på fuktig jord ger den bästa effekten före uppkomst.

Efter uppkomst:  

Vid behandlingarna efter betornas uppkomst används Centium® 36 CS oftast i blandning med andra ogräsmedel – Goltix®, Betanal®, Tramat® och Safari®.

Framförallt vid förekomst av vildpersilja, snärjmåra, spillraps, trampört, åkerbinda eller nattskatta är det aktuellt att använda Centium® 36 CS även efter uppkomst.

Anpassa dosen efter uppkomst efter vilka ogräs som förekommer och deras storlek. Effekten är bäst innan ogräsen får sina örtblad, så kör hellre ”en dag före än två dagar efter”.

Undvik att använda Centium® 36 CS strax före kraftiga regn eller i mycket kalla perioder eftersom det kan ge en påverkan på betorna.

I tabellen nedan finns förlag på i vilka doser Centium® 36 CS kan användas vid olika tillfällen i bekämpningsstrategin. Dosen bör alltid anpassas efter ogräsförekomst, ogräsens storlek, sockerbetans utvecklingsstadie och tillväxtförhållanden.

Safari® 50 DF

Det är sista säsongen som Safari® 50 DF får användas. Safari® 50 DF får användas upp till fyra gånger per år och totaldosen får inte överskrida 120 g/ha. Den högsta tillåtna dosen vid varje enskild behandling är 30 g/ha. Safari® 50 DF har bra effekt på bl.a. vildpersilja, snärjmåra, baldersbrå, spillraps, åkersenap och trampört, så i framtiden måste dessa arter bekämpas med andra ogräsmedel. Här kommer användningen av Centium® 36 CS förmodligen att bli ännu mer relevant.

FMC, the FMC logo and Centium are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.

Betanal is trademark of Bayer crop Science. Goltix is trademarks of Adama Northern Europe B.V.

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.