LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Nyheter / Artiklar / FMC Corporation ingår samarbete med Novozymes om gemensam utveckling av enzymlösningar

FMC Corporation ingår samarbete med Novozymes om gemensam utveckling av enzymlösningar

Målet är att utveckla enzymbaserade biologiska lösningar för att bekämpa svamp- och insektsangrepp inom jordbruket

 

Philadelphia, den 1 februari 2021 – FMC Corporation (NYSE: FMC), en global marknadsledare inom jordbruksvetenskap, har ingått ett strategiskt samarbete med Novozymes, världsledande inom biologiska lösningar, om forskning, utveckling och kommersialisering av enzymbaserade biologiska växtskyddslösningar för jordbruk över hela världen.

Det världsomspännande, fleråriga samarbetsavtalet mellan de två företagen kommer att inriktas på enzymbaserad biokontrollteknik för den globala svamp- och insektsbekämpningsmarknaden. Partnerskapet kommer att inriktas på att utveckla lösningar för att bekämpa viktiga svampsjukdomar i sojabönor såsom asiatisk sojabönsrost (ASR), och kombinationsprodukter med FMC:s ledande diamide-baserade teknik för bekämpning av viktiga skadeinsekter. Företagen kommer att kombinera sina respektive forsknings- och utvecklingsresurser, och FMC står för kommersialiseringen medan Novozymes står för tillverkningen. Partnerskapet kommer att använda Novozymes befintliga teknik, och FMC kommer att bidra till att påskynda och förbättra framgången när det gäller att identifiera innovativa biologiska växtskyddsprodukter genom att utvärdera ett stort antal enzymklasser på företagets laboratorium för högkapacitets-screening.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Novozymes för att föra in enzymtekniken på växtskyddsmarknaden”, säger Mark Douglas, vd och koncernchef för FMC. ”FMC arbetar för att leverera differentierade biologiska produkter som genom vetenskapsbaserade lösningar kan bidra till att hantera grödor, skydda avkastningen och bekämpa resistens på ett hållbart sätt. Användningen av enzymer inom jordbruket är ett spännande nytt forskningsfält inom biologiska produkter.”

”Vi ser FMC som en bra partner med sina starka vetenskapliga och kommersiella kompetenser – och framför allt ett tydligt engagemang hos dem för biologiska lösningar”, säger Ester Baiget Arnau, Novozymes vd och koncernchef. ”Vårt samarbete med FMC är ett led i vårt ökade insats för att täcka behovet av hållbara lösningar för skadedjursbekämpning runt om i världen. Tillsammans vill vi utveckla innovativa biologiska lösningar för viktiga marknadssegment där FMC är en idealisk affärspartner.”

Enligt Novozymes och FMC är enzymbaserad biokontrollteknik ett nytt, differentierat verktyg för att ta itu med stora utmaningar i relation till skadedjursbekämpning. Enzymer kan, i form av enskilda produkter eller som en integrerad lösning, leverera effektiva resultat, och dessutom har de som biologiska medel miljömässiga fördelar. Företagen anser att enzymbaserad biokontrollteknik potentiellt kan bidra till enskilda produkter, men också spela en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla heltäckande integrerade lösningar för skadedjursbekämpning.

”Enzymer är en relativt outnyttjad lösning på jordbruksmarknaden”, säger dr Bénédicte Flambard, global chef för FMC Plant Health. ”Denna unika teknik kommer att ge en hög prestandanivå och stabilitet som kompletterar de syntetiska kemikalierna. Lägre ingångskostnader möjliggör användning på radrensningsmarknaderna, där det finns behov av högpresterande, hållbara lösningar med nya handlingsmetoder för att bekämpa svårkontrollerade sjukdomar och skadedjur. Vi arbetar primärt med molekyler som fungerar på ett nytt sätt, och som bättre kan bekämpa skadedjur som utvecklar resistens mot befintliga produkter.”

Sedan 2013 har FMC byggt upp en verksamhet i världsklass för biologiska medel med över 30 biologiska produkter som marknadsförs i över 45 länder. FMC har 12 biologiska fungicider, insekticider och nematicider i sin forsknings- och utvecklingspipeline, samt ett center i Danmark dedikerat för forskning om biologiska produkter. Företagets biostimulant Accudo® mottog ett hederspris vid 2020 Crop Science Forum och Awards i kategorin Best New Biological Product (Biostimulant). 2019 fick bionematiciderna Presence® och Quartzo® högsta hedersomnämnande i kategorin Best New Biological Product (Biopesticid). FMC planerar att lansera fyra nya biologiska pesticider från sin pipeline under de kommande fyra åren och söker aktivt efter att ingå flera partnerskap för att utveckla och kommersialisera en rad nya biologiska tekniker.

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.