LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Nyheter / Artiklar / Kom ihåg att rengöra sprutan
- undvik sprutskador!

Kom ihåg att rengöra sprutan
- undvik sprutskador!

Rengöring av jordbrukssprutan är en mycket viktig del av sprutarbetet. För att undvika sprutskador på grund av bekämpningsmedelsrester, är en noggrann rengöring av sprutan nödvändig innan du behandlar en annan gröda eller använder en ny produkt. Varje år förekommer fall av sprutskador till följd av dåligt rengjorda sprutor. Det är också en förutsättning att sprutan rengörs väl innan man med gott samvete kan tömma spolvattnet på ett säkert ställe.

Tyvärr uppstår skador på odlingar lite för ofta på grund av dåligt rengjord sprututrustning. Problemet är främst relaterat till ogräsmedel och till lantbruk där många olika grödor odlas. Ökad användning av tankblandningar av flera preparat, mer användning av oljebaserade formuleringar / tillsatser och WG-formuleringar av lågdosmedel (inte riktiga lösningar), ökar risken för utfällningar och att rester avlagras i sprutan. Sprututrustningen kan då vara svår att rengöra med enbart vatten. En mycket vanlig orsak till sprutskador har varit att andra växtskyddsmedel som, bl.a. används vid krickrotsbekämpning i korsblommiga grödor, fungerar som "lösningsmedel" och löser upp gamla preparatrester av t.ex. lågdosmedel. Det kan också handla om andra typer av preparat. Man har också sett exempel på dålig uppkomst av utsädespotatis p.g.a. rester av glyfosat och fenoxysyror, som ett resultat av dåligt rengjord sprututrustning i utsädesodlingen av potatisen föregående år.

Rengöringsrutiner är viktiga - Sprutan ska hållas ren och inte göras ren

Invändig rengöring. Skölj sprutan dagligen med vatten efter avslutad sprutning. En spruta ska inte parkeras efter avslutat sprutarbete utan rengöring! Om du vill fortsätta spruta nästa dag i samma gröda är det fördelaktigt att fylla tanken med rent vatten. Detta förhindrar att preparatrester fastnar på tankväggarna och inuti sprututrustningen. Vid sprutning och / eller innan sprutning i känsliga grödor, bör sprututrustningen rengöras med ett speciellt rengöringsmedel. Detta måste också göras innan service / testning av sprutan och inför vinterförvaring.

All Clear® Extra - den bästa lösningen för rengöring av jordbrukssprutan

Trenden mot mer aktiva och specifika medel gör det naturligt att vara mycket noggrann med tvätt och rengöring av jordbrukssprutan. All Clear® Extra är ett effektivt rengöringsmedel som uppfyller detta syfte med tre olika komponenter; monoetanolamin, vätmedel och komplexbindare.

Så används All Clear® Extra

(Användningen gäller sprutor med tanksköljningsmunstycken)

Kom ihåg att tömma sprutan helt mellan varje sköljning / tvätt, aktivera alla kranar / ventiler, höja trycket så mycket att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser. OBS! en spruta som inte har rengjorts under en längre tid bör rengöras minst två gånger innan den används, eftersom det är svårt att få bort flera lager av gamla sprutrester.

  1. Sprutan ska alltid tömmas helt från sprutvätskan på åkern. Eventuella rester i som finns kvar i spruttanken vid sprutarbetets slut, späds ut cirka 5 gånger med rent vatten och sprutas ut enligt bruksanvisningen.
  2. Omedelbart efter sprutning sköljs sprutan grundligt med rent vatten - både på in och utsidan. Töm tanken genom att spruta sköljvattnet ut genom bom / munstycken. Sköljvattnet kan sprutas ut på fältet som just behandlats.
  3. Fyll tanken med 10 - 15% av tankens kapacitet (100 - 150 l / 1000 l tank), tillsätt 0,5 All Clear ™ Extra per 100 l vatten. Spruta ut lite av tvättvattnet genom bom / munstycken för att fukta / blötlägga dem. Låt omrörning och tanksköljning köras i minst 15 minuter innan tömning av innehållet genom bom / munstycken.
  4. Munstycken och silar avlägsnas och rengörs med samma tvättblandning. OBS! använd skyddshandskar! Skölj tanken noggrant i 5 minuter med rent vatten. Sköljvattnet sprutas ut genom bom / munstycken.

Vid användning av sköljmunstycke och en renvattentank kan punkt 2. också göras på fältet. Om man har tillräckligt med rent vatten, kan punkt 3. också startas i fält, om man låter omrörningen fortsätta under hemtransporten.

KOM IHÅG att sköljning av sprututrustning med vatten efter användning utförs på en plats som inte utgör någon risk för förorening av vattendrag.

Om inget tanksköljningsmunstycke är monterat på sprutan. I stället för att använda 10 - 15% av tankens kapacitet under punkt 3 (tvätt), bör tanken fyllas helt.

Slutligen vill jag påminna er om: Kom ihåg att följa etikettens instruktioner för rengöring av sprutan efter användning av enskilda preparatet. Lycka till med resten av sprutningssäsongen!

Kom ihåg att rengöra sprututrustningen innan vinterförvaring så är den är klar för nästa säsong!

Bild: Sprutskador på raps efter dålig sprutrengöring!

 

 

 

 

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.