LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Nyheter / Artiklar / Utvidgning av ogräsmedlet Centium® 36 CS!

Utvidgning av ogräsmedlet Centium® 36 CS!

Ge betorna ett försprång, behandla innan uppkomst!

FMC kan nu gladligen meddela att Centium® 36 CS nu också får användas innan uppkomst hos sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

Med 0,2 l (maxdos innan uppkomst) kan du kontrollera ogräsen från start!

Nya villkor gäller även på gammal etikett. Se uppdaterad etikett: pdf Centium® 36 CS uppdaterad etikett

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.