LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Nexide® CS

Mot skadeinsekter i odlingar av stråsäd, raps och ärter

Behandling av stråsäd får ej ske senare än vid utvecklingsstadium BBCH 75 och ej senare än 21 dagar före skörd. Behandling av raps får ej ske senare än BBCH 69 och ej senare än 28 dagar före skörd. Behandling i ärter får ej ske senare än BBCH 69 och ej senare än 14 dagar före skörd.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Läs etikett före användningen.


pdf Etikett


pdf Säkerhetsdatablad


pdf Produktblad


 

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Insektsmedel
Registreringsnummer 5595
Verksamt ämne

Gamma-cyhalothrin: 60 g/l 

Formulering

Capsule suspensions (CS)

Verkningsmekanismgrupp IRAC 3A

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.