LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Steward®

Insektsmedel för bekämpning av insekter i äpple, päron och grönsaker

Steward® innehåller det verksamma ämnet Indoxakarb, den första representanten för den nya kemiska familjen oxidiaziner. Dette gør Steward® till en helt ny byggsten när det gäller insektsbekämpning.

 

Steward® är ett insektsmedel utvecklat för bekämpning av insekter i oljeväxter, äpple och päron (rapsbaggar, vecklare), broccoli, rödkål, vitkål, blomkål, savoykål och brysselkål och följande kulturer i växthus: gurka, tomat, paprika, zucchini, pumpa, chili, aubergine och melon. 

Steward® innehåller den aktiva substansen indoxakarb, som tillhör gruppen oxidiazin-insekticider. Indoxakarb blockerar natriumkanalerna i insekternas centrala nervsystem. Skadeinsekterna upphör nästan omedelbart att äta och röra sig på grund av kollaps i det centrala nervsystemet. De faller till marken och dör inom 1-4 dygn. Upptaget sker primärt oralt men även till viss del genom kontaktverkan.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Insektsmedel
Registreringsnummer 5429
Verksamt ämne

Indoxakarb: 300 g/kg

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp IRAC 22 A

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.