LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Warrant®700 WG

Det högeffektiva skadedjursmedlet för bekämpning av olika bladlösstyper i växthus

Warrant® 700 WG är dessutom godkänd för  IP produktion i gurka och tomat.

Får överlåtas av innehavaren t.o.m.  2018.12.19
Får överlåtas av andra än innehavaren t.o.m. 2018.12.19
Får lagras, bortskaffas och användas t.o.m. 2018.12.19

  • Warrant® 700 WG är formulerat som ett vattenlösligt granulat
  • Warrant® 700 WG innehåller: 700 g./l. imidacloprid
  • Warrant® 700 WG säljes i 500gr förpackning.  

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Insektsmedel
Registreringsnummer 4758
Verksamt ämne

Imidakloprid 70 vikt-%.

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.