LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Caliban® Duo

Caliban® Duo är ett säkert val för att bekämpa kvickrot, renkavle och åkerven i vete

För vårbehandling i höstvete, råg och rågvete. 

Får säljas tom 2018.04.30 
Godkänd att använda tom 2019.04.30

Caliban® Duo har dessutom god effekt på följande tvåhjärtbladiga ogräsarter: spillraps, snärjmåra, baldersbrå, kamomill, åkerrättika, våtarv, åkersenap m.fl. örtogräs.

Europeiska registreringsförsök mot flyghavre har gett motsvarande 75-95% effekt. (ej signifikanta resultat)

Caliban® Duo har både jord- och bladverkan, vilket säkrar ogräseffekten.

Caliban® Duo säljs i 1,0 kg förpackning.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5080
Verksamt ämne

Iodosulfuron: 10 g/kg
Propoxycarbazone: 168 g/kg

Formulering

Fullständigt upplösande granulat (WG)

Verkningsmekanism grupp HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.