LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Salsa® DISPENS 2018

Dispens för användning av Salsa® i höstraps och höstrybs hösten 2018

Användningsvillkor för Salsa® enligt dispensgodkännandet - läs etikett!

Dispensen gäller följande ugräs:

  • Mot åkersenap i odlingar av höstraps och höstrybs under perioden 2018-08-01 till 2018-10-31 (92 dagar)

  • Mot lomme i odlingar av höstrybs under perioden 2018-08-01 till 2018-10-31.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer DISPENS
Verksamt ämne

Etametsulfuronmetyl 750 g/kg (75 vikt%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.