LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Villkor

Välkommen till Cheminova A/S Nordic Baltics hemsida. Denna webbplats och alla rättigheter däri tillhör Cheminova A/S. Innehållet på denna webbplats är endast avsedd att informera användarna om bolaget och dess verksamhet.

 

Användning av denna webbplats omfattas av följande villkor. Genom att besöka och använda denna webbplats accepteras dessa villkor automatiskt. Om användaren inte kan acceptera villkoren för användning får denna webbplats inte användas.

 

Ändrade villkor

Cheminova A/S förbehåller sig rätten att ändra villkor och innehåll utan förvarning. Vid fortsatt användning av denna webbplats samtycker användaren att följa och vara bunden av dessa förändringar, och därför uppmanas användaren att se över villkoren varje gång denna webbplats besöks.

 

Varumärke och upphovsrätt

Upphovsrätten till allt material på denna webbplats tillhör Cheminova A/S och är skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, logotyper och produkter som visas är skyddade i hela världen, och får inte användas utan föregående skriftligt medgivande från Cheminova A/S.

 

Denna webbplats innehåll är tillåtet att ladda ner, men endast för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att informationen inte publiceras på andra webbplatser eller i andra medier. Nedladdat innehåll får inte ändras, bland annat får uppgift om upphovsrätt eller varumärken inte tas bort. Innehållet får inte ytterligare kopieras eller användas på något annat sätt.

 

Obehörig användning av dessa varumärken eller annat material är förbjudet och kommer att betraktas som en överträdelse av upphovsrätt och varumärkeslagar eller andra exklusiva rättigheter.

 

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och Cheminova A/S garanterar inte, uttrycklig eller underförstådd, för en produkts säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller att det inte är intrång i immateriella rättigheter. Cheminova A/S garanterar inte fullständighet, riktighet, aktualitet, tillgänglighet, funktionalitet eller överensstämmelse med gällande lagstiftning.

 

Cheminova A/S kan inte hållas ansvarig för skador av något slag till personer eller saker, inklusive indirekta, tillfälliga, följdskador, eller särskilda skador som orsakas av eller i samband med användning av denna webbplats. Detta gäller även om Cheminova A/S är informerad om möjligheten av sådana skador.

 

All information på denna webbplats, inklusive produktinformation, tillhandahålls utifrån Cheminova A/S bästa kännedom. Informationen lämnas utan garanti av något slag, och befriar inte användaren från att göra dina egna utredningar och test.

 

Produktinformation

All produktinformation på denna webbplats bör endast ses som en introduktion till Cheminova A/Ss produkter och tjänster. För specifika råd och anvisningar för våra produkter, kontakta Cheminova A/S eller den lokala Cheminova A/S representanten direkt. Produktetiketter skall alltid läsas och följas när ett växtskyddsmedel som ska användas, och befintlig lagstiftning som är relaterad till produkten måste följas. Dessutom måste användaren alltid se till att produkten är registrerad i landet för den specifika tillämpningen.

 

Produkttillgänglighet

Cheminova A/S kan inte garantera att de produkter eller tjänster som beskrivs på denna sida är tillgängliga i alla länder. Det kan variera från land till land beroende på tillgänglighet, lokala lagar och författningar, samt andra regler eller villkor. Kontakta din lokala representant eller Cheminova A/S direkt för att ta reda på exakt vilka produkter och tjänster som finns tillgängliga i varje land.

 

Rätten att ändra webbplatsen

Cheminova A/S kan när som helst och utan föregående meddelande ändra och / eller ta bort hela eller delar av den här webbplatsen efter eget gottfinnande och tar inget ansvar för att uppdatera webbplatsen.

 

Tredje parts webbplats

Länkar till externa webbplatser ("hyperlänkar") utgör inte ett godkännande från Cheminova A/S för denna tredje parts webbplatser, och Cheminova A/S är inte heller ansvarig för tillgängligheten eller innehållet av dessa platser, eller har kontroll över dessa webbplatser "sekretesspolicy. Hyper länkar till dessa platser sker på användarens egen risk.

 

Cheminova A/S ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser, eller för att kontrollera den information som användaren kan välja att ge till dessa webbplatser.

 

Ej anmodad information

Frågor, kommentarer, förslag eller annat sätt, inklusive idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller know-how som skickas till denna webbplats eller till Cheminova A/S, antingen elektroniskt eller på annat sätt, behandlas inte konfidentiellt och kommer att bli Cheminova A/Ss egendom som kan användas på obestämd tid utan att betala någon ersättning på något sätt och för något syfte, inklusive utveckling, tillverkning och /eller marknadsföring av varor eller tjänster.

 

Jobbagent och ämnesdatabas

Om en arbetssökande missbrukar denna tjänst till obehöriga och/eller kriminella syften eller matar in data som enligt EUs eller nationell lagstiftning inte får registreras, har Cheminova A/S rätt att omedelbart utesluta från användning av systemet och ta bort CV.

 

Cheminova A/S kan inte garantera att du kommer att kontaktas för ett eventuellt jobb.

 

Cheminova A/S A tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av att en arbetssökande eller en annan användare, under kortare eller längre perioder inte har tillgång till denna tjänst, inklusive tillgång till sin personliga information i ämnesbanken.

 

Framtidsinriktade utsagor

Denna webbplats kan innehålla framtidsinriktade utsagor som bygger på befintliga planer, uppskattningar och prognoser som gjorts av Cheminova A/S. Dessa uttalanden inkluderar medfödda risker, osäkerheter och andra faktorer som kan skilja sig från bolagets faktiska framtida resultat, finansiella situation och utveckling. Dessa faktorer diskuteras också i Cheminova A/S s officiella rapporter som finns tillgängliga på webbplatsen. Cheminova A/S tar inget ansvar för att uppdatera framåtblickande uttalanden så att de är anpassade till framtida händelser eller förlopp.

 

Lagtillämpning

Alla rättsliga krav och stämningar i samband med denna webbplats eller dess användning skall väckas vid en dansk domstol och skall fastställas av och tolkas i enlighet med dansk lag, med undantag för principerna i internationell civilrätt.

 

IKRAFTTRÄDANDE

Ovanstående villkor träder i kraft den 1 juni 2012.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.