LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Grödor / Växthus

Växthus

Warrant® 700 WG är godkänt för bekämpning av skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter, Tomat, Gurka och Paprika i växthus.

 

Warrant® 700 WG innehåller den aktiva substansen imidakloprid. Denna aktiva substans skiljer sig i verkningssätt från organiska fosforföreningar, carbamater och pyretroider. Medlet tas upp via blad, stam och rötter samt verkar som kontakt och maggift och har långtidsverkan. Medlet är systemiskt och fördelas väl i växten och skyddar plantorna främst mot sugande insekter såsom bladlöss, mjöllöss m fl.

 

Warrant® 700 WG verkar under en lång period och har en god effekt mot alla aktiva utvecklingsstadier. För mjöllöss är effekten nedsatt i det sena nymfstadiet, eftersom insekten då inte är aktiv och ej intar föda. Warrant® 700 WG bekämpar ej spinn eller kvalster.

 

Etiketter
pdf Warrant® 700 WG

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.