LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Om FMC

Moderna effektiva växtskyddsmedel

Innovativa lösningar inom jordbruk baserat på forskning, vetenskap och utbildning.

 

 

FMC är ett av världens ledande företag inom forskning och utveckling av växtskydd till lantbruket. FMC har europeiskt utvecklingscenter i Danmark och sysselsätter omkring 6 400 medarbetare över hela världen.

FMC:s historia

FMC grundades av John Bean år 1883 med produktion av kolvsprutor till skadedjursbekämpning. 2015 köpte FMC Cheminova A/S och 2017 övertog FMC en stor del av DuPont Crop Protection. FMC har en forskningsbaserad tillgång till utveckling av växtskyddsmedel. I dag är FMC Agricultural Solutions bland de fem ledande producenterna av växtskyddsmedel.

Forskning och utveckling

European Innovation Centre (EIC) är FMC:s europeiska forskningscenter.

EIC ligger i Hørsholm i Danmark och är en central knutpunkt för forskning och utveckling.

Centret har laboratorier och växthus för utveckling och test av avancerade teknologier som ska säkerställa bärkraftiga lösningar, högre skördekvalitet, större utbyte och bättre skydd av grödorna.

 

Teknologier

FMC fokuserar på utveckling av unika och patenterade teknologier. Formuleringsteknologin SX® säkerställer fullständig upplösning av en aktiv substans samt snabb upptagning av den aktiva substansen i ogräset och enklare rengöring av spruttanken.

Mikrokapselteknologin är utvecklad för maximalt skydd av grödan (CS).

DAM TEC™-teknologin innehåller två optimalt formulerade aktiva substanser i en enda produkt.

 

Biologiska produkter och plant health

Plant health kan översättas till växthälsa. Friska växter får man genom att hålla skadliga organismer ifrån växterna och att se till att växterna får optimalt med näringsämnen. FMC utvecklar tillsammans med företaget Chr. Hansen biologiska lösningar som kan hålla skadegörare borta från växter. Dessa biologiska lösningar utvecklas utifrån naturens egna bakteriestammar och ger bärkraftiga lösningar för att säkerställa den framtida livsmedelsförsörjningen.

På FMC:s produktionsanläggning i Wales utvecklas och produceras optimalt formulerade blandningar av mikro- och makronäringsämnen som ger växterna bästa möjliga näringsförsörjning.

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.