LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Om FMC

Moderna effektiva växtskyddsmedel

Innovativa lösningar inom jordbruk baserat på forskning, vetenskap och utbildning.

 

FMC Corporation är ett globalt jordbruksvetenskapsföretag som arbetar med att hjälpa odlare att producera mat, foder, fiber och bränsle för en växande världsbefolkning samtidigt som de anpassar sig till en förändrad miljö.

FMC:s innovativa växtskyddslösningar - inklusive biologiska ämnen, växtnäring, digitalt och precisions jordbruk - gör det möjligt för odlare och rådgivare att hantera sina tuffaste utmaningar ekonomiskt samtidigt som de skyddar miljön.

Med cirka 6 400 anställda på mer än 100 platser över hela världen, har FMC åtagit sig att upptäcka nya herbicid-, insekticid- och fungicidaktiva ingredienser, produktformuleringar och banbrytande teknik som genomgående är bättre för planeten. Besök fmc.com för att lära dig mer och följ oss på LinkedIn® och Twitter®.

 

FMC:s historia

FMC grundades av John Bean år 1883 med produktion av kolvsprutor till skadedjursbekämpning. 2015 köpte FMC Cheminova A/S och 2017 övertog FMC en stor del av DuPont Crop Protection. FMC har en forskningsbaserad tillgång till utveckling av växtskyddsmedel. I dag är FMC Agricultural Solutions bland de fem ledande producenterna av växtskyddsmedel.

Forskning och utveckling

European Innovation Centre (EIC) är FMC:s europeiska forskningscenter.

EIC ligger i Hørsholm i Danmark och är en central knutpunkt för forskning och utveckling.

Centret har laboratorier och växthus för utveckling och test av avancerade teknologier som ska säkerställa bärkraftiga lösningar, högre skördekvalitet, större utbyte och bättre skydd av grödorna.

 

Teknologier

FMC fokuserar på utveckling av unika och patenterade teknologier. Formuleringsteknologin SX® säkerställer fullständig upplösning av en aktiv substans samt snabb upptagning av den aktiva substansen i ogräset och enklare rengöring av spruttanken.

Mikrokapselteknologin är utvecklad för maximalt skydd av grödan (CS).

DAM TEC™-teknologin innehåller två optimalt formulerade aktiva substanser i en enda produkt.

 

Biologiska produkter och plant health

Plant health kan översättas till växthälsa. Friska växter får man genom att hålla skadliga organismer ifrån växterna och att se till att växterna får optimalt med näringsämnen. FMC utvecklar tillsammans med företaget Chr. Hansen biologiska lösningar som kan hålla skadegörare borta från växter. Dessa biologiska lösningar utvecklas utifrån naturens egna bakteriestammar och ger bärkraftiga lösningar för att säkerställa den framtida livsmedelsförsörjningen.

På FMC:s produktionsanläggning i Wales utvecklas och produceras optimalt formulerade blandningar av mikro- och makronäringsämnen som ger växterna bästa möjliga näringsförsörjning.

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.