Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Avvecklade produkter

Avvecklade produkter


Produkter kan utgå antingen på grund av att de inte längre kan upprätthålla en registrering eller för att producenten inte längre saluför produkten.

 

I perioden efter registreringsupphör kan det dock fortfarande vara relevant att kunna ladda ner etiketter och säkerhetsdatablad.

 

Registrering har upphört

När en  produkt utgår på grund av att registreringen inte längre kan upprätthållas, medför det vanligen även  ett försäljningsförbud för produkten. Kemikalieinspektionen ger flera gånger lantbruket rätt  att använda produkten i en tidsbegänsad period efter försäljningsförbudet.

 

Det är användarens ansvar att kontrollera att en produkt används inom den angivna perioden, och inom eventuellt ytterligare restriktioner som kan vara pålagda i en angiven period. 

Afgrøder

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy