Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Foxtrot®

Foxtrot®


Foxtrot® är en garant för den bästa och effektivaste bekämpning av flyghavre.

 

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, höstråg och rågvete.

 

Foxtrot® verkar snabbt och är billigare än handplockning.

 

Foxtrot® är ett selektivt medel mot gräsogräs, som hjälper dig effektivt och billigt. När du använder Foxtrot® kommer du märka att du inte längre behöver avsätta tid i kalendern för handplockning av flyghavre.

 

Foxtrot® är helt enkelt det strategiska verktyget som sparar tid och pengar.

 

Foxtrot® har även bra effekt på andra gräs som renkavle, åkerven, och till viss del vitgröe. För att förhindra resistens, är det viktigt att växla mellan olika typer av ogräsmedel med olika verkansmekanismer.  Foxtrot® är ett bra val, om tidigare bekämpning  varit baserat på sulfonylureor s.k. SU produkter.

 

Foxtrot® innehåller: 69 g./l. fenoxaprop-p-ethyl och safener cloquintocet-mexyl 34,5 g./l.

 

Foxtrot® säljes i 5ltr förpackning.

 


Artiklar

 

Foxtrot®flyghavrens överman - ger frihet för andra uppgifter

Försök har visat att flyghavre kan övervintra under svenska förhållanden. På vissa ställen kan flyghavren vara helt borta under några år...


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad 
pdf Produktblad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy