Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Ogräsmedel Salsa®

Salsa®


Dispens för användning av Salsa® i höstraps och höstrybs hösten 2018

 

Användningsvillkor för Salsa® enligt dispensgodkännandet - läs etikett!


Dispensen gäller följande ugräs: 

  • Mot åkersenap i odlingar av höstraps och höstrybs under perioden 2018-08-01 till 2018-10-31 (92 dagar).
  • Mot lomme i odlingar av höstrybs under perioden 2018-08-01 till 2018-10-31.

 

 


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
 pdf Etikett
 pdf Säkerhetsdatablad

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy