LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Avvecklade produkter

Produkter kan utgå antingen på grund av att de inte längre kan upprätthålla en registrering eller för att producenten inte längre saluför produkten.

 

I perioden efter registreringen upphört kan det dock fortfarande vara relevant att kunna ladda ner etiketter och säkerhetsdatablad.

 

Registrering har upphört

När en  produkt utgår på grund av att registreringen inte längre kan upprätthållas, medför det vanligen även  ett försäljningsförbud för produkten. Kemikalieinspektionen ger flera gånger lantbruket rätt  att använda produkten i en tidsbegänsad period efter försäljningsförbudet.
Det är användarens ansvar att kontrollera att en produkt används inom den angivna perioden, och inom eventuellt ytterligare restriktioner som kan vara pålagda i en angiven period.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.