LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Växtnäringsprodukter

Plantans behov av mikronäringsämnen kan säkerställas vid tillförsel via blad.

 

Detta användes för att säkerställa korrekt näringsupptag i grödan under de kritiska tillväxtperioderna. Samt till exempel när det vanliga gödningsmedlet inte tas upp på grund av torka.

Under kalla eller torra perioder tas inte vissa näringsämnen lika lätt upp via rotsystemet. Här kan tillförsel av bladnäring vara lämplig. Dessutom finns det tillväxtperioder (t.ex. raps under sträckningsfasen ), där rotens upptag av näringsämnen inte kan hålla jämna steg med tillväxten.

 

Våra mikronäringsprodukter är oftast flytande och tillverkas på vår Engelska fabrik Headland. Headland har producerat och utvecklat mikronäringsprodukter under många år både för den Engelska och Europeiska marknaden.

Produkternas ingående råvaror är renade, förmalda och formuleras som växtskyddsmedel. Detta säkerställer ett högt upptag, hög koncentration, regnfasthet, och inte minst blandbarhet med de vanligasta växtskyddsmedlen. Våra produkter är utvecklade för att förenkla vardagen.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.