LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Insektsmedel

FMC Agricultural Solutions är känd över hele världen för sina många insektsmedel. Via avancerad och patenterad teknologi har vi formått att hålla kvar många produkter på marknaden med en mera miljövänlig profil. 

Produktgruppen skadedjursmedel är den allra minsta i Norden, eftersom våra klimatvillkor inte främjar skadedjursangrepp  i samma utsträckning som under mera sydliga himmelstråk, där detta är en av de största produktgrupperna.

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.