LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Avaunt®

Mot rapsbaggar. Ger långtidseffekt och bryter resistens

Avaunt® bekämpar rapsbaggar i vår- och höstraps och vår- och höstrybs. Avaunt® innehåller det verksamma ämnet indoxakarb, som tillhör gruppen oxidiazin-insekticider.

Indoxakarb blockerar natrium-kanalerna i insekternas centrala nervsystem. Skadeinsekterna (rapsbaggar) upphör nästan omedelbart att äta och röra sig på grund av kollaps i det centrala nervsystemet. De faller till marken och dör inom 1-4 dygn. Upptaget sker primärt oralt men även till viss del genom kontaktverkan.

  • Avaunt®  har god långtidseffekt på behandlade knoppar
  • Avaunt® kan användas från stadie 40, en behandling innan rapsens stadie 57
  • Avaunt® bekämpar även pyretroidresistenta rapsbaggar.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Insektsmedel
Registreringsnummer 5433
Verksamt ämne

Indoxakarb: 150 g/l 

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Verkningsmekanismgrupp IRAC 22 A

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.