LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Nexide® CS

Mot skadeinsekter i odlingar av stråsäd, raps och ärter

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF och Lantmännens dispensansökan för Nexide® CS mot fritfluga i skogs- och mellanbygder.

Dispensen gäller från 3 maj till 30 juni 2024.

Behandling av stråsäd får ej ske senare än vid utvecklingsstadium BBCH 75 och ej senare än 21 dagar före skörd. Behandling av raps får ej ske senare än BBCH 69 och ej senare än 28 dagar före skörd. Behandling i ärter får ej ske senare än BBCH 69 och ej senare än 14 dagar före skörd.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Läs etikett före användningen.

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Insektsmedel
Registreringsnummer 5595
Verksamt ämne

Gamma-cyhalothrin: 60 g/l 

Formulering

Capsule suspensions (CS)

Verkningsmekanismgrupp IRAC 3A

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.