LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Ally® 20 SX®

Effektiv ogräsbekämpning i spannmål

Ally® 20 SX® säkerställer effektiv bekämpning av svåra ogräsarter i spannmål, t.ex. viol, baldersbrå, korsblommiga ogräs, gullkrage, åkerbinda och vitblära.

SX®-teknologin säkerställer fullständig upplösning av den aktiva substansen, snabbt upptag av den aktiva substansen i ogräset och enklare rengöring av spruttanken.


pdf Ally 20 SX etikett


pdf Ally 20 SX säkerhetsdatablad


Produktblad Ally® 20 SX® - under developmentProduktegenskaper

  • Formulerad med SX®-teknologi

  • Effektiv vårbehandling av ogräs i höstspannmål

  • Bekämpar, bland mycket annat viol, baldersbrå, korsblommiga ogräs, gullkrage, åkerbinda och vitblära

  • Mycket lättlösligt granulat ger säker rengöring av spruttanken

  • Inga restriktioner för användning av halmen

  • Både bladverkande och jordverkande.

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5885
Verksamt ämne

200 g/kg metsulfuron-methyl

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG) med SX®-teknologi

Förpackning

100 g

Verkningsmekanismgrupp 2

Verkningssätt
Ally® 20 SX® är ett selektivt, systemiskt ogräsmedel som bekämpar en lång rad problematiska ogräsarter i spannmål.

Ally® 20 SX® tas upp både via bladen och via rötterna. Vid god markfukt gynnas rotupptaget. Efter upptaget transporteras Ally® 20 SX® ut till blad- och skottspetsar och blockerar ett specifikt enzym (acetolactace synthasen-ALS) vilket stoppar ogräsets produktion av tre viktiga aminosyror.

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.