LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Border® 100 SC

Mild bekämpning av ogräs i majs

Mot ogräs i odlingar av majs

Border® 100 SC må kun användas i odlingar av majs. 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5253
Verksamt ämne

Mesotrion 100 g/l

Formulering SC-Suspensionskoncentrat (flytande koncentrat)
Verkningsmekanismgrupp HRAC F2

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.