LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

CDQ SX®

Brett ogrässpektra med förstärkt effekt på viol och åkertistel

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Endast vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

CDQ™ SX® förenar flera viktiga egenskaper som tillsammans gör produkten till ett efterfrågat medel til ogräsbekämpning i stråsäd med förstärkt effekt på viol och åkertistel.

 • Fördelar med CDQ™ SX®:Speciellt god effekt mot viol och åkertistel
 • Behandling redan från 5 grader
 • Brett behandlingsintervall i olika grödstadier
 • Kan användas till ogräsbekämpning på alla jordarter
 • Fysiskt blandbart med flertalet  växtskyddsmedel
 • SX® teknologi, som ger en äkta lösning och mindre risk för rester i sprutan.
   

Formuleringen i CDQ™ SX® bygger på den patenterade SX® teknologin. Denna innebär att granulatet löser sig fullständigt i spruttanken.

Här skiljer sig SX® från andra formuleringar där många är granulater som bildar en suspension (små fasta partiklar som svävar i vattnet och riskerar att avsätts på botten eller  på väggar i tanken).

Fördelarna med SX® teknologin är:

 • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren
 • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter
 • Mindre risk för rester på tvättplatsen - mindre risk för punktspill.

Studier pekar också på att SX® formulerade produkter tas upp snabbare av växten än suspensions-produkter.

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5432
Verksamt ämne

Metsulfuron-metyl: 111 g/kg (11 ,1vikt-%)
Tribenuronmetyl: 222 g/kg (22,2 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Verkningsmekanismgrupp HRAC B

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.