LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Envision®

Envision® innehåller glyfosat som aktiv substans. Glyfosat är en systemisk herbicid för bekämpning av kvickrot och andra fleråriga gräs samt ett- och fleråriga örtogräs

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast:

  1. Mot stocklöpare och högväxande ogräs genom avstrykning
  2. I samband med skörd genom avstrykning med aggregat kopplat till skördetröska
  3. För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtets.

Envision® upptas genom bladen och transporteras till rotsystemet. Därefter vissnar plantan inom 5 - 14 dagar. Envision® som träffar jord inaktiveras genom bindning till lerpartiklarna. Envision® omvandlas till i jorden naturligt förekommande ämnen, såsom vatten, koldioxid, fosfat och nitrat.

Envision® säljes i 10ltr och 640 L förpackning.

Envision® har godkänts för 30.06.2017.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 4490
Verksamt ämne

450 g./l. glyphosat

Formulering

Vattenlösligt koncentrat

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.