LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Foxtrot®

Foxtrot® är en garant för den bästa och effektivaste bekämpning av flyghavre.

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, höstråg och rågvete.

Foxtrot® verkar snabbt och är billigare än handplockning

Foxtrot® är ett selektivt medel mot gräsogräs, som hjälper dig effektivt och billigt. När du använder Foxtrot® kommer du märka att du inte längre behöver avsätta tid i kalendern för handplockning av flyghavre.

Foxtrot® är helt enkelt det strategiska verktyget som sparar tid och pengar.

Foxtrot® har även bra effekt på andra gräs som renkavle, åkerven, och till viss del vitgröe. För att förhindra resistens, är det viktigt att växla mellan olika typer av ogräsmedel med olika verkansmekanismer.  Foxtrot® är ett bra val, om tidigare bekämpning  varit baserat på sulfonylureor s.k. SU produkter.

Foxtrot® säljes i 5 L förpackning.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 4959
Verksamt ämne

Fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l EW
Innehåller cloquintocet-mexyl and 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Formulering Emulsion i vatten
Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.