LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® 50 SX®

Specialisten till fodermajs och betesvallar

Mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete och havre med eller utan insådd, samt i fodermajs och betesvall. Endast för vårbehandling.

Harmony® 50 SX® löser problemen med svinmålla, trampört m.fl örtogräs i stråsäd, fodermajs och betesvall. Harmony® 50 SX® utmärkt blandningspartner till Titus® WSB i fodermajs.
 

Formuleringen i Harmony® SX® bygger på den patenterade SX® teknologin. Denna innebär att granulatet löser sig fullständigt i spruttanken.

Här skiljer sig SX® från andra formuleringar där många är granulater som bildar en suspension (små fasta partiklar som svävar i vattnet och riskerar att avsätts på botten eller  på väggar i tanken).

Fördelarna med SX® teknologin är:

  • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren
  • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter
  • Mindre risk för rester på tvättplatsen - mindre risk för punktspill.

Studier pekar också på att SX® formulerade produkter tas upp snabbare av växten än suspensions-produkter.

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer

5428

 

Verksamt ämne

Tifensulfuronmetyl 500 g/kg (50 vikt%)

Formulering

Lösligt granulat (SG)

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.