LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® Plus 50 SX®

En äkta lösning för ett bra resultat! 

Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete med eller utan gräsinsådd. Endast för vårbehandling.

Formuleringen i Harmony® SX® bygger på den patenterade SX® teknologin. Denna innebär att granulatet löser sig fullständigt i spruttanken.

Här skiljer sig SX® från andra formuleringar där många är granulater som bildar en suspension (små fasta partiklar som svävar i vattnet och riskerar att avsätts på botten eller  på väggar i tanken).

Fördelarna med SX® teknologin är:

  • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren
  • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter
  • Mindre risk för rester på tvättplatsen - mindre risk för punktspill.

Studier pekar också på att SX® formulerade produkter tas upp snabbare av växten än suspensions-produkter.

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5431
Verksamt ämne

Tifensulfuronmetyl 333 g/kg (33,3 vikt%)
Tribenuronmetyl 67 g/kg (16,7 vikt%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.