LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Lexus® 50 WG

Ogräsmedel för höstanvändning i stråsäd

Mot ogräs i höstvete, höstråg och rågvete.

Får överlåtas av innehavaren t.o.m. 2018.06.13
Får överlåtas av andra än innehavaren t.o.m. 2018.06.13
Får lagras, bortskaffas och användas t.o.m. 2018.12.13

Lexus® 50 WG bekämpar spillraps. Spillraps leder till ökad risk för klumprotsjuka. Där du ska så höstvete efter höstraps ska du behandla mot spillraps.

  • Lexus® 50 WG ogräsmedel har en mycket god effekt på spillraps, lomme, penningört, åkersenap, baldersbrå, blåklint mfl örtogräs.
  • Lexus® 50 WG är effektiv på både renkavle och åkerven.
  • Lexus® 50 WG är kostnadseffektiv

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 4540
Verksamt ämne

Flupyrsulfuronmethylnatrium 500g/kg (50 vikt %)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.