LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Safari® 50 DF

Bekämpning av ogräs i sockerbetor

Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot ogräs i odlingar av cikoria.

  • Safari® 50 DF är ett systemiskt örtogräsmedel. Många förekommande örtogräs i betor bekämpas effektivt. Ogräsplantornas tillväxt avstannar några timmar efter sprutningen
  • Safari® 50 DF bekämpning av ogräs effektivt mot: Baldersbrå/kamomill, snärjmåra, nattskatta, spillraps, vildpersilja, blåklint och trampörtSafari® 50 DF används på små ogräs oavsett betans storlek
  • Safari® 50 DF är ett lågdosmedel.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5424
Verksamt ämne

Triflusulfuronmetyl 500 g/kg (50 vikt%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.