LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Safari® 50 DF

Bekämpning av ogräs i sockerbetor

Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot ogräs i odlingar av cikoria.

  • Safari® 50 DF är ett systemiskt örtogräsmedel. Många förekommande örtogräs i betor bekämpas effektivt. Ogräsplantornas tillväxt avstannar några timmar efter sprutningen
  • Safari® 50 DF bekämpning av ogräs effektivt mot: Baldersbrå/kamomill, snärjmåra, nattskatta, spillraps, vildpersilja, blåklint och trampörtSafari® 50 DF används på små ogräs oavsett betans storlek
  • Safari® 50 DF är ett lågdosmedel.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5424
Verksamt ämne

Triflusulfuronmetyl 500 g/kg (50 vikt%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.