LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Spotlight Plus

Ogräsmedel och blastdödningsmedel

Mot ogräs i odlingar av potatis. För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5577 (4851 /gamla etikett)
Verksamt ämne

60 g/l karfentrazonetyl

Formulering

Mikroemulsion (ME)

Verkningsmekanismgrupp  HRAC-klass E

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.