LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Zignal®

En viktig del i bladmögelbekämpning i potatis

Kontroll över bladmögel är nödvändigt för att säkra god skörd med hög kvalitet och lagringsbar potatis.

  • Zignal® har god effekt på bladmögel och är skräddarsydd för tidiga och sena behandlingar i behandlingsprogrammet
  • Zignal® är kontaktverkande och skall användas förebyggande mot bladmögel, och har samtidigt god effekt mot skydd mot brunröta
  • Behandlingar i slutet av säsongen med Zignal® är således ett ypperligt sätt att förhindra brunröta
  • Zignal® består av Fluazinam 500 g/l
  • Förpackning 5,0 L.PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Svampmedel
Registreringsnummer 5061
Verksamt ämne

500 g/l Fluazinam + 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Formulering

Flytande  

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.