LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Centium® 36 CS

Original mikrokapsel-teknologi mot ogräs

Centium® 36 CS mot ogräs i odlingar av potatis, ärter, morötter, höstraps, sockerbetor, foderbetor och rödbetor.


pdf Etikett


 pdf Säkerhetsdatablad


 

Centium® 36 har god effekt på dån, etternässla, fältveronika, harkål, lomme, nattskatta, plister, snärjmåra, trädgårdsveronika, våtarv, åkerbinda och trampört.

Centium® 36 är formulerat i modern mikrokapsel, som skyddar grödan.

Centium® 36 CS säljs i 1,0 l förpackning.
 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 4778
Verksamt ämne

Klomazon 360 g/l (34,8 %w/w)

Formulering

Centium® 36 CS är kapselsuspension

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.