Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Produkter Svampmedel Vendetta®

Vendetta®


Effektiv bekämpning av bladmögel och torrfläcksjuka

 
Mot svampangrepp i odlingar av potatis.
 
Vendetta® består av två verksamma substanser som tillsammans verkar mot svampsjukdomar.
 
  • En aktiv substans med systemisk verkan
  • En aktiv substans med kontaktverkan
  • Bekämpning av bladmögel i potatis
  • Bekämpning av torrfläcksjuka i potatis
  • Nedsatt risk för resistens
  • Unik kombination av aktiva substanser
  • Synergi mellan aktiva substanserna
 

Vendetta® produktinformation

Innehåll 150 g/1 Azoxystrobin + 375 g/l Fluazinam
Formulering Suspensions koncentrat (SC) - Flytande koncentrat 
Förpackning 5 liter
Dos  3 x 0,5 l/ha *
Resistensklass FRAC: 11 + 29
Registreringsnr. 5325
 
 *) Max 3 behandlingar under stadium BBCH 35-97, dock senast 7 dagar innan upptagning. Behandlingsintervall: 7 dagar


Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid bekämpningen.

Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Produktinformation
pdf Etikett
pdf Säkerhetsdatablad

 

 

Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy