LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Ally® Class 50 WG

Mästaren på de tuffa örtogräsen i stråsäd

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete, med eller utan insådd av rajgräs som fånggröda. Endast vårbehandling.

Ally® Class 50 WG klarar utöver de vanliga örtogräsen i stråsäd också snärjmåra, åkerviol, plister m.fl.Ally® Class 50 WG är ett lågdosmedel med bred effekt och dubbelt verkningssätt.

Ally® Class 50 WG säljs i 500 grams burkar.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5425
Verksamt ämne

Metsulfuron-metyl: 100 g/kg (10 vikt-%)
Karfentrazonetyl: 400 g/kg (40 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp HRAC B, E 

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.