LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Ally® Class 50 WG

Mästaren på de tuffa örtogräsen i stråsäd

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete, med eller utan insådd av rajgräs som fånggröda. Endast vårbehandling.

Ally® Class 50 WG klarar utöver de vanliga örtogräsen i stråsäd också snärjmåra, åkerviol, plister m.fl.Ally® Class 50 WG är ett lågdosmedel med bred effekt och dubbelt verkningssätt.

Ally® Class 50 WG säljs i 500 grams burkar.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5425
Verksamt ämne

Metsulfuron-metyl: 100 g/kg (10 vikt-%)
Karfentrazonetyl: 400 g/kg (40 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp HRAC B, E 

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.