LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® 50 SX®

Den klara lösningen för ekonomi i spannmålsodlingen

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, havre, korn och rågvete. Mot ogräs i odlingar av vall, med eller utan skyddssäd. Mot ogräs i odlingar av timotejfrö under insåningsåret. Endast vårbehandling.


pdf Express 50 SX etikett (reg. nr. 5777)


pdf Express 50 SX etikett (reg. nr. 5430)

Försäljningsförbud fr.o.m
2023-04-01

Återförsäljningsförbud fr.o.m
2023-04-01

Användningsförbud fr.o.m
2024-04-01


pdf Express 50 SX säkerhetsdatablad


pdf Produktblad Express 50 SX


 

  • Basmedel för ogräsbekämpning och tankmixpartner
  • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren
  • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter.

Formuleringen i Express® 50 SX® bygger på den patenterade SX® teknologin. Denna innebär att granulatet löser sig fullständigt i spruttanken.

Här skiljer sig SX® från andra formuleringar där många är granulater som bildar en suspension (små fasta partiklar som svävar i vattnet och riskerar att avsätts på botten eller  på väggar i tanken).

Fördelarna med SX® teknologin är:

  • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren
  • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter
  • Mindre risk för rester på tvättplatsen - mindre risk för punktspill.

Studier pekar också på att SX® formulerade produkter tas upp snabbare av växten än suspensions-produkter.

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5430
Verksamt ämne

Tribenuronmetyl: 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Verkningsmekanismgrupp HRAC B

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.