LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Sentrallas® LQM®

Effektiv ogräsbekämpning vid sena behandlingar i spannmål

Sentrallas® LQM® säkerställer effektiv bekämpning av både sent groende och stora ogräs i spannmål, t.ex. dån, pilört, åkerbinda, trampört, baldersbrå, snärjmåra, målla och våtarv.

LQM® -formuleringen ger större droppar, minskar ytspänningen och ger bättre täckning på bladytan. LQM® -tekniken förbättrar också upptaget och transporten av de aktiva substanserna i plantan, vilket resulterar i snabbare och bättre effekt än vid en vanlig tankblandning.

Produktegenskaper

  • Formulerad med LQM®-teknologi
  • LQM®-teknologin ger bättre effekt, speciellt på större ogräs och är därför väl lämpad för sena behandlingar
  • Effektiv vårbehandling i både vår- och höstspannmål
  • Bekämpar, bland mycket annat dån, pilört, åkerbinda, trampört, baldersbrå, snärjmåra, målla och våtarv
  • Inga restriktioner för användning av halmen
  • Både bladverkande och jordverkande.

Verkningssätt
Sentrallas® LQM® är ett selektivt, systemiskt ogräsmedel som bekämpar en lång rad problematiska ogräsarter i spannmål.

Sentrallas® LQM® tas upp både via rötterna och bladen, men det största upptaget sker via bladen. LQM®-tekniken gör att de aktiva substanserna snabbt flyttas via plantans xylem ut till tillväxtpunkterna där den stoppar ogräsens tillväxt.

Se video om LQM® -teknologi


PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5907
Verksamt ämne

Tifensulfuronmetyl: 30 g/L
Fluroxipyr: 150 g/L

Formulering

Oljedispersion (OD)

Verkningsmekanismgrupp HRAC 2 (tid. B) + HRAC 4 (tid. O)

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.