LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Tripali®

Ett nytt bredverkande ogräsmedel

Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete. Endast för vårbehandling.

  • Effektiv bekämpning av snärjmåra och andra örtogräs

  • Alla vår- och höstspannmålsgrödor kan behandlas

  • Stor kompatibilitet med tankblandning möjliggör besprutningsflexibilitet.

Tripali® är en homogen granulär blandning, formulerad som vatten-dispergerbart granulat (WG).

Den består av tre aktiva ingredienser: metsulfuronmetyl, tribenuronmetyl och florasulam.

Denna nya och mycket effektiva korsverkande herbicid har utvecklats för att ge en helhetslösning för bekämpning av örtogräs i spannmål.PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5436
Verksamt ämne

Florasulam: 105 g/kg (10,5 vikt%)
Metsulfuron-metyl: 83 g/kg (8,3 vikt-%)
Tribenuronmetyl: 83 g/kg (8,3 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp HRAC B

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.