LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Tripali®

Ett nytt bredverkande ogräsmedel

Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete. Endast för vårbehandling.

  • Effektiv bekämpning av snärjmåra och andra örtogräs

  • Alla vår- och höstspannmålsgrödor kan behandlas

  • Stor kompatibilitet med tankblandning möjliggör besprutningsflexibilitet.

Tripali® är en homogen granulär blandning, formulerad som vatten-dispergerbart granulat (WG).

Den består av tre aktiva ingredienser: metsulfuronmetyl, tribenuronmetyl och florasulam.

Denna nya och mycket effektiva korsverkande herbicid har utvecklats för att ge en helhetslösning för bekämpning av örtogräs i spannmål.PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Ogräsmedel
Registreringsnummer 5436
Verksamt ämne

Florasulam: 105 g/kg (10,5 vikt%)
Metsulfuron-metyl: 83 g/kg (8,3 vikt-%)
Tribenuronmetyl: 83 g/kg (8,3 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Verkningsmekanismgrupp HRAC B

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.