LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Brassec

Brassec är en unik formulering av mangan, magnesium, svavel, kväve, bor och molybden för bladgödsling till oljeväxter, ärtor och bönor

 Brassec säljes i 5 L förpackning.

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Växtnäringsmedel
Registreringsnummer  
Innehåll

Mangan (Mn): 90 g/l
Magnesium (Mg): 90 g/l
Svavel (S): 80 g/l
Kväve (N): 80 g/l
Bor (B): 50 g/l
Molybden (Mo): 4 g/l
Med tillsats av humic acid.

Formulering

Ett suspentionskoncentrat av näringsämnen

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.