LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Brassec

Brassec är en unik formulering av mangan, magnesium, svavel, kväve, bor och molybden för bladgödsling till oljeväxter, ärtor och bönor

 Brassec säljes i 5 L förpackning.

 

PRODUKTFAKTA  
Medlets verkan Växtnäringsmedel
Registreringsnummer  
Innehåll

Mangan (Mn): 90 g/l
Magnesium (Mg): 90 g/l
Svavel (S): 80 g/l
Kväve (N): 80 g/l
Bor (B): 50 g/l
Molybden (Mo): 4 g/l
Med tillsats av humic acid.

Formulering

Ett suspentionskoncentrat av näringsämnen

Verkningsmekanismgrupp  

 

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.se uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.