Forside ProdukterGrödorTekniska tjänster
Om FMCKontakt

Du är här: FMC Agricultural Solutions Om FMC Historik Global produktion

Global produktion


Flera produktionsställen har medfört större flexibilitet och fler utvecklingsmöjligheter.

 

Fram till 1997 då Cheminova A/S förvärvade Lupin AGRO Chemicals i Indien, fanns all produktion i Danmark. Genom detta förvärv fick Cheminova A/S både större produktionskapacitet och direkt tillgång till en växande marknad för växtskyddsmedel.

 

Fabriken, Cheminova A/S Indien, har sedan den förvärvades fortlöpande moderniserats och byggts ut, och har uppnått en standard för säkerhet och miljö som är över det normala för Indiska tillverkningsföretag.

 

Ett nära samarbete mellan utveckling och produktion i Danmark och Indien har öppnat nya möjligheter för snabb och effektiv produktutveckling.

 

Cheminova A/Ss produktion blev under 2000-talet ytterligare globaliserad genom köp av produktionsanläggningar för formulering och tappning av växtskyddsmedel. Cheminova A/S formulerar färdiga produkter i Storbritannien, Australien, och Tyskland.

 

Ökad kapacitet för produktion av aktiva substanser och användarklara produkter ger större flexibilitet och stöder Cheminova A/Ss tillväxtstrategi.Læs mere

 

 FMC Agricultural Solutions tar över Cheminova A/S


 Produktutveckling


 Global marknadsutveckling och CSR


 Teknologi och Miljö


 Ägande


 OP insektsmedel


 I början


Villkor och bestämmelser  Ι  Sekretesspolicy